ArtInoxAlbania

Themelimi i ART INOX SHPK ishte një ide që lindi në fund të vitit 2011 duke menduar se si te sillnim në Shqipëri një risi të re për punimin e inoksit dhe të llamarinës. Duke u përpjekur për të dhënë më të mirën tonë arritëm të bëjmë një kryqëzim perfekt mes teknologjisë së fundit dhe eksperiencës së krijuar ndër vite në përpunimin e llamarinës.

ARTINOX SHPK u krijua për të realizuar me përkushtim dhe cilësi cdo kërkesë të tregut vendas. Nisur nga ekspercienca jonë dhe teknikat më bashkëkohore që ne përdorim reaizojmë përpunime inoksi duke ju ofruar shërbime të tilla si projektime dhe saldime të cilat I prezantojmë dhe I ofrojmë për ju që jeni të gatshëm e keni nevojë për bashkëpunim tonë. ARTINOX ALBANIA punon me ju dhe për ju, duke ju ofruar atë ç`ka dimë të bëjmë më mirë, “përpunimin e inoksit “!